Raimon Panikkar

el sitio oficial

Per inaugurar la rica biblioteca de Raimon Panikkar donada a la Universitat de Girona s'ha celebrat en la mateixa universitat un simposi internacional els dies 20-22-23 de maig de 2015.

«Com més gosem caminar per nous senders -ha dit-,
més necessitat tenim d’estar arrelats a la pròpia tradició i obert
a les altres, que ens fan adonar que no estem sols i que ens permeten assolir una visió més àmplia de la realitat.»