Raimon Panikkar

official site

 


L'experiència vèdica
A cura de l’autor i de Milena Carrara Pavan. Amb la col·laboració de Nelly Shanta, Mary Rogers, Bettina Bäumer i Maria Bidoli. Coordinació de l’edició catalana: Xavier Serra Narciso. Traducció catalana: Esteve Serra Arús

 

Els Veda són un dels corpus de literatura religiosa més antics de la humanitat, i constitueixen, a més, un dels primers documents literaris de l'Índia (entre el 2000 i el 1000 aC). Es tracta d'una de les manifestacions més fascinants de l'Esperit, segons el parer de Raimon Panikkar. Aquest llibre proposa un autèntic camí iniciàtic que, seguint el ritme de la vida del cosmos, ens porti al naixement de la Vida plena en nosaltres.

“Writing, to me, is intellectual life
and also spiritual expirience…
it allows me to ponder deeply the mistery of reality.”